Instalacja do samochodów z wtryskiem i katalizatorem

LPG, w stanie ciekłym , wypływa ze zbiornika poprzez wielozawór i skierowane zostaje do reduktora przez przewód, na którym umieszczony jest elektrozawór LPG, umożliwiający przepływ gazu tylko przy silniku pracującym i przełączniku ustawionym w pozycji “GAZ”. W reduktorze następuje redukcja ciśnienia LPG i jego zamiana z cieczy w gaz. Z reduktora LPG przechodzi do mieszalnika powietrze / paliwo , który umieszczony w przewodzie zasysania, reguluje przepływ gazu proporcjonalnie do zapotrzebowania silnika. Mieszanka powietrze / paliwo jest utrzymywana poprzez komputer sterujący, aktywowanym przez sygnał pochodzący z sondy LAMBDA. Komputer na podstawie sygnałów z wybranych czujników samochodu i wewnętrznego programu, steruje ilością gazu zapewniając optymalne właściwości jezdne, niskie zużycie paliwa oraz emisje spalin.

 

 

Liniowy aktualizator elektromechaniczny (silniczek krokowy), kontrolowany przez komputer, stale reguluje przepływ gazu do silnika, gwarantując w ten sposób optymalną karburację podczas jazdy, pobierania paliwa i jego spalania.

 

Oprócz innych funkcji komputer umożliwia uruchomienie samochodu zawsze przy użyciu benzyny z automatycznym przejściem na gaz i za pomocą przełącznika / wskaźnika pozwala użytkownikowi w dowolnym momencie wybrać żądane paliwo, wyświetlając aktualny poziom LPG w zbiorniku.

 

Podczas działania “na gaz” elektroniczny emulator odcina dopływ benzyny do silnika, zaś podczas działania “na benzynę” dopływ LPG do silnika jest przerywany za pomocą elektrozaworów LPG.

 

Elementy zestawu

 

Reduktor - zaopatruje system w gaz o odpowiednim ciśnieniu i kontroluje je. Włączony jest w obieg układu chłodzenia cieczą, Dzięki czemu po podgrzaniu ciekły gaz przechodzi w stan lotny.

 

 Komputer - w celu najlepszej integracji systemu gazowego z układem benzynowym przetwarza sygnały pochodzące z sondy LAMBDA, obrotów silnika, sensora TPS wskazującego pozycje przepustnicy.

 

 Silniczek krokowy - Urządzenie umożliwiające działanie silnika przy ustalonym poziomie przepływu gazu poprzez stopniowe kontrolowanie przez komputer, tak aby umożliwić utrzymanie mieszanki stechiometrycznej powietrza/ paliwa podczas wszystkich prędkości silnika.

 

Przełącznik/wskaźnik - moduł sterowania elektronicznego, który zapewnia wybór gaz / paliwo  wskazanie aktualnie używanego paliwa, wyświetlanie poziomu gazu w zbiorniku, informację o błędach systemu gazowego.

 

Emulatory - to urządzenia , które podczas działania “na gaz” odcinają dopływ benzyny w pojazdach z elektronicznym wtryskiem oraz przetwarzają sygnały pochodzące z wtryskiwaczy i innych sensorów. Modele emulatorów są opracowywane dla każdego pojazdu z osobna i są zróżnicowane w zależności od rodzaju wtrysku zastosowanego w danym pojeździe.

 

 Elektrozawór LPG - urządzenie to znajduje się pomiędzy zbiornikiem a reduktorem i odcina dopływ LPG podczas działania pojazdu “na benzynę” i przy zgaszonym silniku.

 

Mieszalnik - urządzenie mechaniczne, które zapewnia odpowiednie mieszanie powietrza/paliwa w warunkach stacjonarnych lub dynamicznych.

 

joomla template
template joomla