Instalacja do samochodów gaźnikowych

LPG w stanie ciekłym wypływa ze zbiornika poprzez wielozawór (który poprzez zewnętrzne gniazdo wlewu służy także do tankowania LPG ) i skierowane zostaje do reduktora przez przewód, na którym umieszczony jest elektrozawór LPG, umożliwiający przepływ gazu tylko przy silniku pracującym i przełączniku w pozycji “GAZ”. W reduktorze następuje redukcja ciśnienia LPG i jego zamiana z cieczy w gaz. Z reduktora LPG przechodzi do mieszalnika powietrze / paliwo, który umieszczony w przewodzie zasysania, reguluje przepływ gazu zgodnie z zapotrzebowaniem silnika (proporcjonalnie do podciśnienia wytworzonego w urządzeniach mieszalniczych) w taki sposób, aby wytworzona mieszanka zapewniała optymalne warunki jazdy, zużycia i spalania gazu.

 

 

Podczas działania “na gaz” elektrozawór benzyny odcina dopływ benzyny do silnika, zaś podczas działania “na benzynę” dopływ LPG do silnika odcinany jest za pomocą elektrozaworów LPG.

 

 Elementy zestawu


 

Reduktor zaopatruje system w gaz o odpowiednim ciśnieniu i kontroluje je. Włączony jest w obieg układu chłodzenia cieczą.

Przełącznik-sterownik – zapewnia wybór gaz / benzyna,  uruchomienie “na gaz” z automatycznym układem czasowym wzbogacania paliwa, elektroniczne urządzenie bezpieczeństwa, które przerywa dostarczanie napięcia do elektrozaworów LPG w przypadku nagłego zgaśnięcia silnika.

Elektrozawór benzyny - Urządzenie umieszczone pomiędzy pompą benzyny a gaźnikiem, odcinające dopływ benzyny podczas funkcjonowania “na gaz”.

Mieszalnik - urządzenie, które zapewnia odpowiednie mieszanie powietrza/paliwa w warunkach stacjonarnych lub dynamicznych. Każdy mieszalnik zaprojektowany jest dla poszczególnego typu pojazdów tak, aby we współpracy z regulatorem otrzymać jak najlepsze efekty działania silnika zarówno “na benzynę” jak i “na gaz”.

Elektrozawór - Urządzenie to znajduje się pomiędzy zbiornikiem a reduktorem i odcina dopływ LPG podczas działania pojazdu “na benzynę” i przy zgaszonym silniku.

 

 

 

joomla template
template joomla